Styret

Leder

Bill Moe Johannessen

Sekretær

Anne Aarøe

Kasserer

Dag Styrvold

Styremedlem

Roar Henriksen