top of page

STATUTTER FOR VÆRSTINGPRISEN

Verstingprisen.jpg

ÅRETS VÆRSTING tildeles hvert år den person som på en fordelaktig måte, har utmerket seg i korpsets sammenheng.
JURYEN fastsetter hvert år sine egne kriterier for utdeling av prisen.

 

ENEVELDIG JURY er siste års mottager av prisen. Denne skal da sørge for å utpeke ny vinner, overrekke vandrepokal og utfylt diplom.  Diplom og statutter kan lastes ned fra FFK’s hjemmesider

 

PRISEN utdeles ved hver årsfest, og tittelen holdes normalt i 1 - ett år. Unntak kan gjøres dersom særskilte omstendigheter berettiger ny utdeling.
Bakgrunnen for utmerkelsen, skal ta utgangspunkt i situasjoner kandidaten har utmerket seg i, for inneværende sesong

 

UTDELING av prisen kan IKKE tilbakekalles, og enhver protest mot utdelingen blir automatisk avslått.
 

 

UORTODOKSE utdelingsmetoder p.g.a. manglende fantasi hos juryen kan kun benyttes én - 1 - gang. F.eks. er utdeling ved loddtrekning benyttet i 2015, og kan ikke benyttes en gang til.

 

DIPLOM OG VANDREPOKAL skal til enhver tid finnes framsatt på en sentral posisjon i vinnerens hjem, som visuell dokumentasjon på utførte bravader.

 

FFK's styre og medlemmer, kan når som helst, og uten begrunnelse, kreve dokumentasjon på at kriteriene i pkt. 5 overholdes. Misligholdelse av dette, for eksempel bortsettelse av vandrepokal i kjeller eller kott, vil føre til streng avstraffelse på neste fest, for eksempel ved framsynging av 3 - tre vers av "Tuppen og Lillemor" eller spilling av "Humlens Flukt" på tuba.

 

3 - TRE napp i vandrepokalen, gir rett til uhemmet å drite seg ut, uansett tid, sted og anledning.
 

bottom of page